Системний аналіз у галузі комп'ютерних технологій
(САуГКТ)

Метою вивчення навчальної дисципліни «Програмне забезпечення для мобільних платформ» є вивчення сучасних теоретичних, методичних і алгоритмічних основ розробки мобільного програмного забезпечення для його використання під час розв'язання прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій у майбутній професійної діяльності; вивчення методів та інструментальних засобів розробки інформаційних ресурсів корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, найбільш сучасними практичними рішеннями та технологіями в області проектування, реалізації та супроводу розподілених інформаційних систем, технологіями створення інформаційних ресурсів в телекомунікаційному середовищі на основі Intranet-технологій; методів організації розподілених інформаційних та апаратних ресурсів таких систем.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Програмне забезпечення для мобільних платформ» є отримання знань з методів абстрактного моделювання об’єктів, процесів в предметній галузі телекомунікацій, проектування телекомунікаційних платформ надання сервісів операторами зв’язку; виховання у студентів методичних навичок застосування отриманих знань для глибокого розуміння процесів функціонування засобів, програмних платформ та сервісів операторів зв’язку; формування вміння самостійного отримання знань з проектування, реалізації та супроводу телекомунікаційних платформ надання сервісів операторами зв’язку, а також застосування їх на практиці.