Теорія управління та інформаційні системи
(ТУІС)

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія управління та інформаційні системи» є навчання студентів сучасним методам управління навчальним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах, методам розв’язання управлінських завдань засобами інформаційних систем, формування у майбутнього фахівця знань із теорії управління та інформаційних систем, умінь і навичок роботи з широким спектром сучасного програмного забезпечення управління навчальним закладом.