Прикладне програмування
(ПП)

Програма навчальної дисципліни «Прикладне програмування» складена відповідно до основних положень організації навчального процесу у ВНЗ, вимог державних стандартів освіти України, відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, за спеціальністю Професійна освіта (комп’ютерні технології).. В програмі передбачено ознайомлення студентів із мовами програмування та шляхами їх використання з метою розробки прикладних додатків.