Практикум з виробничого навчання. Модуль 5. Алгоритмізація
(Практикум в/н-5)

Вивчення навчальної дисципліни "Практикум з виробничого навчання" сприяє формуванню та удосконаленню у студентів базових вмінь та навичок оволодіння початковими навичками програмування завдань на алгоритмічній мові Pascal як основної мови в інтегрованій розробці додатків Delphi. Засвоївши знання і оволодівши вміннями й навичками, студенти зможуть створювати різні програмні продукти.

Зміст курсу