Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 2. Основи алгоритмізації та програмування
(ІОТ-2)

Метою вивчення модуля  «Основи алгоритмізації та програмування» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок розробки і складання алгоритмів для розв’язку логічних, фізичних, математичних і виробничих задач обробки інформації різного типу; підготовка студентів до ефективного застосування основ алгоритмізації і  програмування для вирішення компетентнісних задач.

Зміст курсу