Практикум з виробничого навчання. Модуль 4. Інформаційні технології для обробки масивів даних.
(Практикум в/н-4)

Вивчення навчальної дисципліни "Практикум з виробничого навчання" сприяє формуванню та удосконаленню у студентів базових вмінь та навичок виконання робіт із складання, модернізації  проведення поточного обслуговування та простого ремонту персональних комп’ютерів та периферійних пристроїв, роботи із спеціальним програмним забезпеченням для тестування та налагодження параметрів роботи персональних комп’ютерів та їх окремих вузлів, програмування.

Зміст курсу