Апаратні засоби ЕОМ
(АЗЕОМ)

Під час вивчення навчальної дисципліни у студентів формуються знання про загальну будову і принципи роботи ПК; будову, основні технічні характеристики та принципи роботи основних структурних елементів персонального комп’ютера; способи та принципи виявлення несправностей ПК; організацію і ефективне проведення поточного обслуговування та ремонту основних вузлів ПК та периферійних пристроїв; організацію і проведення модернізації ПК, заміни деталей і блоків; принципи роботи програмного забезпечення для виявлення конфліктів апаратного забезпечення ПК і периферійних пристроїв; уявлення про стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки та офісної оргтехніки.

Зміст курсу