Кафедру інноваційних та інформаційних технологій в освіті створено 1 вересня 2003 року.

Нині на кафедрі працює  21 особа, а саме 14 викладачів та 7 представників навчально-допоміжного складу. Науково-педагогічні працівники: професорів – 2 (Гуревич Р.С. - дійсний член (академік) НАПН України; Кадемія М. Ю.),  доцентів – 8 (Бойчук В.М., Гордійчук Г.Б., Кізім С.С., Кобися В.М., Коношевський Л.Л., Шахіна І.Ю., Шевченко Л.С.), старших викладачів – 3 (Кобися А.П., Люльчак С.Ю., Уманець В.О.), асистентів – 1 (Чехместрук І.В.). Науковий ступінь мають усі 14 викладачів: доктора наук – 1, кандидата наук – 13. Навчально-допоміжний персонал:  зав. лабор. - 2 (Головчук М.Л., Сапогов М.В.),  ст. лаборантів  – 3 (Ковальчук І.О.,  Любарська Л.А., Парубок К.О.).

 Упродовж останніх років викладачі кафедри працюють над дослідженням важливих науково-педагогічних проблем: "Підготовка майбутніх учителів до використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)", "Теоретичні та методичні основи впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти", "Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів", "Інформаційно-методичне забезпечення навчання студентів і учнів художньо-графічній діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій", "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій", "Педагогічні умови застосування освітньо-наукового порталу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського" тощо.

Упродовж останніх років викладачі кафедри виборюють призові місця в конкурсах, що проводяться в рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти та отримують гранти на реалізацію проектів, зокрема:

2007-2008 рр. – проект «Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій»;

2008-2009 рр. – проект «Розробка технологій електронного навчання для підготовки вчителів»;

2009-2010 рр. – проект "Використання сервісів WEB 2.0 у підготовці майбутніх педагогів»; проект  "Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інтерактивного освітнього середовища"; проект  "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій "; проект  "Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи";

2010-2011 рр. – проект "Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач–комптер–студент у фаховій підготовці вчителя»;

2011-2012 рр. – проект "Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів";

2012-2013 рр. – проект "Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського "Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу" (на основі університетської інформаційно-комунікаційної мережі)";

2013-2014 рр. – проект "Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в Закладах освіти Вінницької області до 2015 року";

2015-2016 рр. – проект  "Підготовка майбутніх учителів до використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)".

2016-2017 рр. – проект «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування».

 З 1 вересня 2016 р. кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті увійшла до складу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ  №995 ОД від 17.06.2016 р.).

 Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, обласних семінарах для вчителів трудового навчання і міста тощо. Матеріали конференцій та семінарів публікуються в науково-методичних збірниках. На кафедрі успішно здійснюється науково-дослідна й методична робота. У 2006-2016 роках викладачами кафедри опубліковано понад 1000 наукових праць у провідних видавництвах, наукових журналах, збірниках тощо.

Page: ()   1  2