Кафедру інформаційних технологій в освіті створено 1 вересня 2003 року.

Нині на кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівників, з них: 8 кандидатів пед. наук, доцентів (Кадемія М.Ю., Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л., Шевченко Л.С., Шахіна І.Ю., Кобися В.М., Кізім С.С., Кириленко Н.М.); 3 канд. пед. наук, старших викладачів (Кобися А.П., Люльчак С.Ю., Уманець В.О.). Навчальний процес забезпечують 3 лаборанти та 2 завідуючих лабораторіями  (Перетятко Т.В., Коцьона Н.С.,  Куркін О.О., Головчук М.Л., Сулима В.В.).

Починаючи з 2007 року на базі кафедри функціонує створенний співробітниками  інформаційно-освітній портал, де розміщено великий масив навчально-методичних, дидактичних, ілюстраційних та інших матеріалів, які сприяють підвищенню якості навчального процесу. Для роботи з порталом та здіснення навчання за напрямом підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" за технологією Blended learning: flipped classroom (блог - Інноваційні форми, методи і технології навчання) необхідно перейти за посиланням "Інформаційно-освітній портал кафедри ІІТО"