Кафедру інноваційних та інформаційних технологій в освіті створено 1 вересня 2003 року.

Нині на кафедрі працює  21 особа, а саме 14 викладачів та 7 представників навчально-допоміжного складу. Науково-педагогічні працівники: професорів – 2 (Гуревич Р.С. - дійсний член (академік) НАПН України; Кадемія М. Ю.),  доцентів – 8 (Бойчук В.М., Гордійчук Г.Б., Кізім С.С., Кобися В.М., Коношевський Л.Л., Шахіна І.Ю., Шевченко Л.С.), старших викладачів – 3 (Кобися А.П., Люльчак С.Ю., Уманець В.О.), асистентів – 1 (Чехместрук І.В.). Науковий ступінь мають усі 14 викладачів: доктора наук – 1, кандидата наук – 13. Навчально-допоміжний персонал:  зав. лабор. - 2 (Головчук М.Л., Сапогов М.В.),  ст. лаборантів  – 3 (Ковальчук І.О.,  Любарська Л.А., Парубок К.О.).

 Упродовж останніх років викладачі кафедри працюють над дослідженням важливих науково-педагогічних проблем: "Підготовка майбутніх учителів до використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)", "Теоретичні та методичні основи впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти", "Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів", "Інформаційно-методичне забезпечення навчання студентів і учнів художньо-графічній діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій", "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій", "Педагогічні умови застосування освітньо-наукового порталу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського" тощо.

Упродовж останніх років викладачі кафедри виборюють призові місця в конкурсах, що проводяться в рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти та отримують гранти на реалізацію проектів, зокрема:

2007-2008 рр. – проект «Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій»;

2008-2009 рр. – проект «Розробка технологій електронного навчання для підготовки вчителів»;

2009-2010 рр. – проект "Використання сервісів WEB 2.0 у підготовці майбутніх педагогів»; проект  "Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інтерактивного освітнього середовища"; проект  "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій "; проект  "Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи";

2010-2011 рр. – проект "Інформаційне забезпечення спілкування в системі викладач–комптер–студент у фаховій підготовці вчителя»;

2011-2012 рр. – проект "Розробка, створення і функціонування «Центру інтерактивних технологій» для забезпечення якісної освіти учнів і студентів";

2012-2013 рр. – проект "Інформаційно-програмне забезпечення структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського "Сектор моніторингу та аналізу навчального процесу" (на основі університетської інформаційно-комунікаційної мережі)";

2013-2014 рр. – проект "Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в Закладах освіти Вінницької області до 2015 року";

2015-2016 рр. – проект  "Підготовка майбутніх учителів до використання інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)".

2016-2017 рр. – проект «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування».

 З 1 вересня 2016 р. кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті увійшла до складу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ  №995 ОД від 17.06.2016 р.).

 Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, обласних семінарах для вчителів трудового навчання і міста тощо. Матеріали конференцій та семінарів публікуються в науково-методичних збірниках. На кафедрі успішно здійснюється науково-дослідна й методична робота. У 2006-2016 роках викладачами кафедри опубліковано понад 1000 наукових праць у провідних видавництвах, наукових журналах, збірниках тощо.

Page:  1  2  ()
Courses 
САуГКТ Системний аналіз у галузі комп'ютерних технологійGuest accessSelf enrolmentInformation
Технології е-learning Технології е-learningGuest accessSelf enrolmentInformation
ІМТМЯЕН Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання Self enrolmentInformation
ТУІС Теорія управління та інформаційні системиSelf enrolmentInformation
ІІ Історія інформатикиSelf enrolmentInformation
КД Комп'ютерне документознавствоSelf enrolment
СПЗ Системне програмне забезпеченняSelf enrolment
МЗ Медійні засоби в освітньо-виховному процесіGuest accessSelf enrolment
КМ Комп'ютерні мережіSelf enrolment
SQL Програмування з використанням стандарту SQLSelf enrolmentInformation
Спец.інформатика Спеціальна інформатикаGuest accessSelf enrolmentInformation
ЛП Логічне програмування та бази данихSelf enrolment
ПР ПрограмуванняSelf enrolment
ПП Прикладне програмуванняGuest accessSelf enrolmentInformation
ІОТ-1 Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 1 Основи інформатики та програмне забезпечення опрацювання інформаціїSelf enrolmentInformation
ІОТ-2 Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 2. Основи алгоритмізації та програмування Self enrolmentInformation
Практикум в/н-1 Практикум із виробничого навчання. Модуль 1. Тестування, модернізація та поточне обслуговування апаратних пристроїв ПК.Self enrolmentInformation
Практикум в/н-2 Практикум з виробничого навчання. Модуль 2. Використання інформаційних технологій для вирішення професійно-орієнтованих завдань.Self enrolmentInformation
Практикум в/н-3 Практикум з виробничого навчання. Модуль 3. Сервісне обслуговування і ремонт периферійних пристроїв.Self enrolmentInformation
Практикум в/н-4 Практикум з виробничого навчання. Модуль 4. Інформаційні технології для обробки масивів даних.Self enrolmentInformation