ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Педагогічний колектив факультету іноземних мов вже більше ніж півстоліття є унікальною Подільською кузнею вчительських кадрів високого гатунку. Випускники з вдячністю згадують імена доцентів Р.Й.Брискіна, Г.І. Виноградової, І.С.Хричикової, Л.В.Блажко, С.Г.Носик, П.А.Ящука, М.В.Борщевської, Л.В.Мурзіної, старших викладачів І.О.Нікітіної, С.В.Зверініна, Л.М.Пилявця, Р.І.Шутої, О.І.Колесник, М.О.Боборикіної, Г.П.Костюк, М.В.Трачук, В.Л.Русецької, Г.Русецького, С.О. Озоліна, які стали фундаторами факультету і яким вони завдячують як професійними навичками, так і високими загальнолюдськими цінностями.

Кращі традиції факультету було збережено та збагачено новим досвідом наступних поколінь викладачів, серед яких: доценти С.Д.Чугу, С.В.Гладьо, В.В.Кириленко, В.С.Подчасова, старші викладачі Л.П.Валендюк, Н.П.Шкробтак, С.М.Глазунов, Т.П.Швець, А.В.Штифурак, І.А.Большакова.

Сучасний колектив кафедри англійської філології має значний професійний та творчий потенціал і складається як з досвідчених викладачів – доцентів Т.І. Ямчинської, Т.А. Авксентьєвої, І.Є. Грачової, О.Л. Козачишиної, Т.В. Глазунової, А.В. Стрільчук, ст. викладачів О.О. Змієвської, С.А. Кузьміної, Л.Я.Терещенко, О.А.Івахненко, І.П.Петренко, Л.М. Прадівлянної, Н.В.Малащук-Вишневської, асистента С.А.Медвєдєвої, так і тих, хто робить перші кроки на викладацькому шляху – асистентів М.М.Човганюк, О.С.Баліцької, О.А.Мисловської. Кафедра також покладає надії на викладачів, що перебувають на навчанні в аспірантурі провідних ВНЗ України: В.С.Поляруш, М.М.Брик, Я.Ю.Лавренчука.

Про творчу і організаційну потужність колективу кафедри свідчить і той факт, що багато керівних постів на факультеті іноземних мов у різний час посідали викладачі кафедри – старший викладач С.В.Зверінін, доценти І.С.Хричикова, С.Д.Чугу працювали деканами, доценти Т.І.Ямчинська, С.Д.Чугу, старші викладачі І.О.Нікітіна, О.А.Івахненко – заступниками декана факультету. З 2003 року керівництво факультетом іноземних мов здійснює доцент кафедри Т.І Ямчинська, а навчальною роботою опікується старший викладач кафедри О.О.Змієвська.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Південно-східним державним університетом штату Міссурі, м.Кейп-Жірардо (США), Університетом Бредлі (США), Нагойським університетом зарубіжних досліджень (Японія), підтримують наукові зв’язки з Центром міжнародних обмінів у галузі освіти та науки Американської Ради з міжнародної освіти (США), IATEFL – міжнародною організацією вчителів англійської мови як іноземної (Британська Рада, м.Київ), Фулбрайтом (відділ зв’язків з громадськістю держдепартаменту США в Україні).

Здобутки викладачів кафедри гідно оцінені нагородами Міністерства науки і освіти України, грамотами Вінницької облдержадміністрації, управління освіти, ректорату університету. Високе звання «Відмінник освіти України» мають доценти кафедри Л.В.Блажко, І.С.Хричикова, Т.І.Ямчинська, С.Д.Чугу, старший викладач О.О.Змієвська. Неодноразово викладачі кафедри здобували право участі у престижних міжнародних програмах, що проводились під егідою Британської Ради, Американського Дому, Фонду «Відродження», Фонду «Еразмус Мундус», Посольством США в Україні. Фахівці кафедри – активні учасники міжнародних товариств TESOL Ukraine, USSE, American Studies.

При кафедрі працюють студентські наукові гуртки теорії та практики перекладу, літератури англомовних країн, методики навчання англійської мови. Студенти отримують навички самостійної науково-дослідницької роботи у ході виконання курсових та дипломних робіт, участі в олімпіадах та науково-практичних конференціях. У цьому році студенти 3 курсу долучились до роботи школи абітурієнта «Школа навколо», де вони розвивають професійні навички, готуючи старшокласників до здачі ЗНО з англійської мови.

У значній мірі своїми досягненнями колектив кафедри завжди завдячував працівникам фонетичної лабораторії. Ми з теплотою згадуємо високий професіоналізм та відданість факультету завідувачів лабораторією М.Д.Юріха, Ю.А.Полубуткіна, А.В.Кошевця, а також А.Т.Загайкевича та В.П.Завірюхи, Д.М.Данілова. Не покладаючи рук працюють над технічним забезпеченням навчального процесу лаборанти І.І. Стаднік та К.В.Матієк.

   

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Усі викладачі кафедри англійської філології займаються неперервною самоосвітою та вдосконаленням професійних умінь та навичок, є постійними слухачами методичних вебінарів провідних фахівців з питань методики викладання іноземних мов та он-лайн-курсів з використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладацькій практиці, що проводяться за підтримки Британської Ради та National Geographic Learning. Так, викладачі взяли участь у таких із них:

- вебінари з методики навчання іноземних мов молодших школярів: “Teaching Literacy Skills to Young Learners”, “The Keys to Success in Teaching English to Young Learners” та “Bringing Storytelling into the Young Learner Classroom” (А.П. Лісниченко, О.С.Кучеренко);

- он-лайн курс з методики застосування Веб-технологій у навчанні іноземних мов: “Learning Technologies for the Classroom” (Т.А.Авксентьєва, Т.В.Глазунова, 44-годинний он-лайн курс з отриманням сертифікату);

- он-лайн курс підготовки модераторів он-лайн освіти від Британської Ради (О.О.Змієвська, В.С.Поляруш, Я.Ю.Лавренчук);

- масовий відкритий он-лайн курс університету Маастріхт (Голандія) з питань проблемно-орієнтованого навчання (Л.Я.Терещенко). Вважаємо, що проходження он-лайн курсів викладачами є, по-перше, ефективним засобом покращення якості як аудиторної, так і самостійної роботи студентів. Найближчою перспективною ціллю є залучення студентів факультету до проходження он-лайн курсів Британської ради, таких як Step to Success. По-друге, навчання он-лайн сприяє професійному розвитку викладачів і, як наслідок, всі вони без винятку використовують веб-ресурси та сучасні мультимедійні засоби навчання у викладанні дисциплін кафедри. Так, на етапі презентації нового матеріалу для наочної ілюстрації теоретичних положень курсів доц.Козачишина О.Л., доц.Авксентьєва Т.А., доц.Грачова І.Є., ст.викл.Прадівлянна Л.М., ст.викл. Лісніченко А.П., ст.викл.Терещенко Л.Я., ст.викл.Кузьміна С.А. використовують презентації, підготовлені у редакторах Рower Рoint та Prezi, а також автентичні інформаційні відео та аудіо матеріали з ресурсу YOUTUBE.

- Новаторським є спецкурс старшого викладача С.А.Кузьміної, яка спільно з професорами Південно-східного Міссурійського університету США та Нагойського університету (Японія) щорічно проводять для студентів 4 курсу он-лайн заняття з питань підготовки вчительських кадрів у США у формі змішаних (web-blended) занять, он-лайн-лекцій, дискусій у форумі, дебатів у реальному часі. Студенти факультету іноземних мов ВДПУ та США здійснюють та презентують засобами платформи Скайп дослідження з питань класно- урочного менеджменту у сучасних школах.

- З метою розвитку умінь писемного мовлення старший викладач Змієвська О.О. та доцент Глазунова Т.В. спільно з доктором Д.Пауелом (SEMO) здійснили он-лайн проект з навчання студентів 2 курсу факультету іноземних мов писемного мовлення на тему «Культура та традиції англомовних країн та України», використовуючи для цього закриті групи у платформі Фейсбук.

- Досить успішним було також експериментальне он-лайн навчання усного та писемного мовлення студентів 2 курсу із залученням А.Тутора, волонтера Корпусу миру, США. Для навчання використовувались персональний блог А.Тутора та Скайп.

- Для формування мовленнєвих умінь та навичок на заняттях з практики англійської мови, що проходять у комп’ютерних класах, викладачі 1 курсу (Лісніченко А.П., Авксентьєва Т.А., Змієвська О.О., Глазунова Т.В., Баліцька О.С., Мисловська О.А.) використовують електронний курс вправ для навчання писемного мовлення, виконаний випускником факультету М.Глазуновим засобами програми Quizmaker, а також сучасні аудіокурси. На базі платформи Вікі розвивались навички взаємокорекції висловлювання .

 

Формуванню соціокультурної та професійної компетенцій студентів сприяє використання таких навчальних електронних програм як: навчального відеокурсу «Word on the Street» Британської ради; радіо ВВС; TED talks; Project Britain – Guide to British Life, Culture and Customs; Британські газети онлайн, Demo lesson (ст.викл.А.П.Лісніченко, доц. Т.А. Авксентьєва, ст.викл. О.О. Змієвська ст.викл. Л.М. Прадівлянна, ст.викл.Івахненко, М.М.Човганюк, І.П.Петренко, асистент С.А.Медведєва).

З метою формування професійних навичок та розвитку критичного мислення ст.викл.Л.Я.Терещенко залучає студентів старших курсів до використання інтерактивних програм та веб-сайтів, у процесі чого вони створюють:

- презентації у формі концептуальних сіток, сконструйованих за допомогою ресурсу Mind-mapping. -Online: http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/

- анімаційних героїв книги з домашнього читання за допомогою Vokiwebsite: http://www.voki.com/mywebsite.php

- додаткові завдання для активізації словникового запасу за допомогою ресурсу для розробки навчальних матеріалів Wordworksheets:www.atozteacherstuff.com

- презентації творчого завдання на основі сюжету книги для домашнього читання у формі «хмаринок зі слів» (на основі ресурсу Wordle: http://www.wordle.net )

- анімаційне відео на основі сюжету книги з домашнього читання за допомогою ресурсу Moovly: https://www.moovly.com/

- діаграми для презентації результатів міні-опитування за допомогою програми Microsoft Excel;

- буклети при виконанні одного із завдань з практики мови (програма Microsoft Publisher);

Крім того, викладачі заохочують повсякчасне використання студентами різних видів он-лайн словників та довідкових джерел, що допомагають при опануванні нових лексичних і фразеологічних одиниць, поясненні соціокультурних реалій та алюзій.

З метою контролю знань, умінь та навичок доцент Т.А.Авксентьєва та ст.викл. Прадівлянна Л.М. створюють комплекси тестових завдань на базі тестових програм Easy Quizzy, Quiz Maker та WondershareQuiCreator, GoogleForm, SurveyMonkey.

Питання використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови досліджуються у дипломних роботах. Наприклад, студенти магістратури минулого року С.Бишинська та О.Завертана виконали дипломні дослідження з проблем застосування сучасних технологій Веб-2.0 у навчанні іноземних мов, створили електронні комплекси інтерактивних завдань та експериментально перевірили їх ефективність (керівник Т.В.Глазунова).

Зрозуміло, що ІКТ – це динамічне явище, за новинками встигнути дуже складно, але молодий кадровий склад кафедри, їхня орієнтація на самовдосконалення, професійний розвиток та достатній рівень комп’ютерної грамотності, дозволяють сподіватися на подальший розвиток ефективного використання інтерактивних технологій у освітньому процесі.

Sub-categories
I курс
II курс
III курс
IV курс
Спеціалісти/Магістри